dimarts, 22 de maig de 2012

"tao... (1)"


Un reialme es governa amb la Norma,
a la guerra hom lluita amb l'excepcional,
però el món es conquereix amb la no-acció.

Com ho sé?

Orchis olbiensis
Per això:

Com més prohibicions hi ha, més pobre és el poble.
Com més armes esmolades existeixen, més desordre hi ha en el reialme.

Oprys dyris
Com és habilitat tècnica tenen els homes, més coses estranyes produeixen.
Com més gran és el nombre de lleis i decrets, més gran és el nombre de lladres i de bandits.

Dactilhoryza fuchsii
Per això el Savi diu:

No faig res i el poble es reforma per si mateix.
Resto en la quietud i el poble actua rectament per si mateix.

Thymus vulgaris 
No m'ocupo de cap negoci i el poble s'enriqueix per si mateix.
No tinc cap desig i el poble és senzill i honrat per si mateix.

Orchis purpurea

Dactilhoryza fucsii (exemplar albí)

Ophrys fusca spp. lupercalis

...
sabies paraules que tenen dins seu l'ordre i la raó...
difícil seguir-les, encara més fer-les "pròpies"...


cal aprendre a ser "savi"...
cal escoltar les paraules i fer-les pròpies...

cal "aprendre" a viure malgrat les argelagues i les bardisses...


nota: les paraules del principi corresponen al versicle LVII del "llibre del Tao"