dijous, 14 de juny de 2012

"Tao... (4)"

"El pesant és l'arrel del lleuger;
el quiet domina l'agitat.
...


seduint-se mútuament... 


...


Per això el Savi viatge tot el dia,
però no se separa del carro de les provisions.
Encara que estigui envoltat d'honors i de glòria,
viu en pau i pausadament.
¿Com pot el rei amb deu mil carros
obrar amb lleugeresa en l'imperi?
En la frivolitat, el Centre es perd;
en l'acció precipitada, es perd l'autodomini."


divendres pasat a les muntanyes de Prades, mentre intentava trobar noves "models" ...


jonça "Aphyllantes monspeliensis"