dimecres, 16 de febrer de 2011

"bon dia primavera"

flor d'ametller (prunus dulcis), Arbolí (Tarragona)

"La pau és a cada passa.
Aquest lluent sol vermell és el meu cor.
Cada flor somriu amb mi.
Què verds i frescals son aquests camps.
Què càlida que és la brisa.
La pau és a cada passa.
Segueix la infinit sender de la joia" *

què difícil i feixuc pot arribar a ser aconseguir-ho...
ningú ha dit que sigui fàcil,
però a vegades ens podrien donar un respir...
tan sols un respir!

el camí de la existència és "lluita constant",
per aprendre a caminar,
per aprendre a conviure,
per aprendre "coneixements",
per aprendre a relacionar-nos,
per aprendre a compartir...

aprenem finalment a VIURE

* del llibre "hacia la paz interior"
del monjo Thich Nhat Hanh